top of page


Zadanie - Ulga w bólu 

Nazwa*

Adres e-mail*

Zadanie: Ulga w bólu podczas porodu

Opisz możliwości łagodzenia bólu i ich wpływ na matkę i dziecko

Jakie naturalne formy łagodzenia bólu są dostępne?

Opisz ćwiczenie w klasie, które pomogłoby rodzicom zrozumieć ich wybory w zakresie łagodzenia bólu

Masz pytania do swojego Tutora?

Thanks for submitting Assignment 7

Ulga w bólu podczas porodu

bottom of page