top of page


Nazwa*

Adres e-mail*

Zadanie: Ulga w bólu podczas porodu

Opisz możliwości łagodzenia bólu i ich wpływ na matkę i dziecko

Jakie naturalne formy łagodzenia bólu są dostępne?

Opisz ćwiczenie w klasie, które pomogłoby rodzicom zrozumieć ich wybory w zakresie łagodzenia bólu

Masz pytania do swojego Tutora?

Thanks for submitting your Pain Relief Assignment

bottom of page