top of page

Truth & Myths

Personal Profile

Dispelling myths about childcare is the most import thing we can offer. 

We do this often by discussions - open discussion on how they were raised and also what they have heard from others. 

Dispelling these myths can bring peace of mind and help parents feel confident

newborn-baby-hospital-treated-therapy-medical-baby-healthcare-treating.jpg

Common Myths

Baby's must feed every two hours

Dealing with a baby that is screaming for its bottle is not a pleasant situation. Dispelling such myths, offering a more uptodate approach to feeding will offer parents the confidence they need to make well informed decisions based on accurate knowledge. 

Baby's need peace and quiet to sleep

Evidence shows baby's sleep better with active calm noise around them, washing machines, hoovers etc

When two parents are on the same class - a great game is to draw on a card the words Truth  and Myth then as you read out common myths and truths each one hold up their answer! then ask each one where their beliefs comes from. This not only promotes bonding in a relationship, it also sets out areas where many new parents struggle with - developing a common ground in their parenting skills

Mental Health

Many think that perinatal mental health is 'just a mother being tired' or a 'fathers frustration' 

Discussing mental health in a classroom really helps each one understand each others perspective - helping them to develop self help skills in understanding not only their own feelings but that of their partner. 

Nazwa*

Adres e-mail*

Jaką „lukę” znalazłeś na rynku w zakresie czegoś innego, co możesz zaoferować?

Jakie inne świadczenia dotyczące ciąży i porodu są dostępne w Twoim regionie? 

Ile klinik/szpitali położniczych znajduje się w Twojej okolicy? 

Czy masz kliniki skanowania 3D, z którymi możesz współpracować? 

Media społecznościowe mogą odegrać ogromną rolę w marketingu własnej firmy. Czy masz konto na Instagramie pod nową nazwą firmy? Facebook? Linkedin to świetne źródło informacji dla firm chcących dotrzeć do organizacji. Daj mi znać poniżej linki do Twoich mediów społecznościowych – z przyjemnością dołączę do Twoich zajęć i udostępnię je! 

Wykorzystaj kontakty, które już posiadasz, dodaj je jako znajomych w mediach społecznościowych i zwróć się o ich wsparcie!

Czy sprawdziłeś, jakie nazwy są dostępne do zarejestrowania? na stronie internetowej władz lokalnych często dostępny jest system umożliwiający rejestrację. 

Na jakim etapie jest już zakładanie firmy? 

Jeśli chciałbyś otrzymać jakieś rekomendacje dotyczące projektu strony internetowej, SEO lub księgowości/księgowości - napisz do mnie. 

Masz pytania do swojego Tutora?

Thanks for submitting assignment Myths

bottom of page