top of page

Dostawca szkoleń dla uniwersytetów pedagogicznych NHS

Brytyjski rządowy rejestr dostawców usług edukacyjnych (UKRLP), rej.: 10093960

Akredytowane przez FEDANT.ORG (Federację Edukacji Przedporodowej Wielkiej Brytanii)

All courses come with a years FREE
subscription to the
MasterClass in Childbirth App
(Terms and Conditions Apply)
bottom of page