top of page

Formularz zgłoszeniowy 

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego – podczas dokonywania płatności prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz kursu, na który aplikujesz

Nazwa*

Adres

Adres e-mail*

Numer telefonu komórkowego

Pełne szkolenie Doula

Potwierdź, że nie masz wyroków skazujących

Jeśli aplikujesz na kurs, czy możesz opowiedzieć mi trochę o sobie?

Thank you for your application, we will be in touch very soon

Doula Warsztaty Zooma


Indywidualne szkolenie Zoom lub kurs korespondencyjny 


Pełne wsparcie Tutora


Warsztaty trwają jeden dzień - plus zadania 

(jesteśmy elastyczni co do czasów)


Dogłębne informacje zwrotne od nauczyciela dotyczące wszystkich zadań

Brak opłat rocznych!


Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacje 


Napisz do mnie, aby uzyskać dalsze opcje płatności dawn@schoolofantenatal.com

bottom of page