top of page

Pokaz nauczania 
Przygotowanie
"Przed pokazem nauczania konieczne jest przygotowanie"

Zanim przystąpisz do Zadania 14, zastanów się, jak chciałbyś, aby te informacje brzmiały
dostarczone i odebrane.

Nazwa*

Adres e-mail*

Wymień 3 kluczowe punkty, które chciałbyś przekazać w swojej klasie

Wymień 3 kluczowe punkty, które chciałbyś przekazać mężczyznom/partnerom w grupie?

Zidentyfikuj wszelkie bariery językowe, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, np.: trudności w nauce, style uczenia się

Wyjaśnij, jakie efekty uczenia się chcesz, aby Twoja grupa uzyskała na koniec zajęć. 

Thank you for submitting Assignment 13

bottom of page