top of page

Umiejętności komunikacyjne 

„Najważniejsza rzecz w komunikacji 

jest słuchanie tego, co się mówi…”

Umiejętności komunikacyjne
Nasze mocne strony & Słabości

Zadanie: Umiejętności komunikacyjne

Nazwa*

Mocne strony & Słabości

Adres e-mail

Wypisz swoje mocne i słabe strony w zakresie własnych umiejętności komunikacyjnych

Omów elementy skutecznej komunikacji

Opisz 3 wstępne prośby o komunikację

Zidentyfikuj korzyści płynące ze szczerej i otwartej komunikacji

Podaj 5 przykładów komunikacji niewerbalnej

Wymień 3 czynniki utrudniające komunikację

Omów różnice pomiędzy empatią a współczuciem. Wskaż zaletę stosowania empatii zamiast współczucia w kontaktach z rodzicami

Podaj przykład pytania otwartego i zamkniętego – podaj przykłady każdego z nich

Masz pytania do swojego nauczyciela?

Thanks for submitting Assignment 1

bottom of page