top of page

Breastfeeding/Bottlefeeding

Feeding baby doesnt always come naturally. Understanding not only how to feed baby its important to show the choices that are available and why looking into the benefits of these choices really do support not only baby but the mother too!

Breastfeeding V Bottlefeeding

Costs v Convenience

Breastfeeding Tips

Breastfeeding provides all the nutrients baby needs for the first six months of life

Provides high quality nutrients

Helps protect agains infection up to two years of age or more

Breast milk easy to digest

Baby's body uses breast milk efficiently

Timing

Feed within 2 hours of birth

Frequent feeding in the early weeks is important for establishing a good milk supply

Most newborns need to feed 8 – 12+ times per day (24 hours)

You CAN’T feed too often—you CAN feed too little

Feed at the first signs of hunger (stirring, rooting, hands in mouth)

Don’t wait until baby is crying

Allow baby unlimited time at the breast when sucking actively, then offer the second breast

Some newborns are excessively sleepy—wake baby to feed, 2 hours (during the day) or 4 hours (at night)

Being Prepared

Before you feeding baby, have a drink beside you – something thirst quenching like a big glass of water and maybe a little snack

Around 72 hours after the birth, you will notice your breast milk changing. This is commonly described as 'milk coming in.

 

Breastfeeding works by supply and demand.

Frequent feeding and milk removal mean your breasts will make more milk.

The amount of milk will continue to grow and increase in the first 10 to 14 days to meet your baby's needs.

Its worth trying!

Many mothers struggle to continue breastfeeding, often due to a lack of consistent breastfeeding support. Also, breastfeeding is viewed by many in the UK as largely unnecessary because formula milk is seen as a close second best.

Advertising of breastmilk substitutes (any food or drink that replaces breastmilk) is inadequately regulated, misleading parents and presenting formula feeding as the norm. In addition, breastfeeding is a highly emotive subject because so many families have not breastfed, or have experienced the trauma of trying very hard to breastfeed and not succeeding.

More information about Breastfeeding can be found on MICA - The MasterClass in Childbirth App

Size of Babys Stomach

A parent understanding the size of a baby's stomach helps with peace of mind. Its peace of mind that baby is getting enough to eat

Bottlefeeding

Bottle feeding is an option for those who are struggling to feed baby via the breast. 

Things for mothers to think about is.. 

  • Costs

  • Convenience

Tips for Bottle Feeding

Positioning

Cradle her head in your arm

Support the head in a semi-upright position

Hold the bottle at an angle making sure no air is sucked in

Quantity: During the first week or so your infant will drink about 1 oz every few hours

2 to 4 oz for the next few weeks after that

Demand feeding

Demand feeding: It's recommended to feed on demand to ensure that your baby is getting enough to eat.

Feed baby when they need it

Formula Feeds

Always read the instructions on the formula

Never ever double up on the powder, thinking it will fill baby

Hungry Baby: There are specially measured baby milk formulas that are for ‘hungry babies’

Never be tempted to put rice or any other filler in the baby’s bottle

Be careful to stick to the one ‘make’ formula. Swapping and changing can aggravate baby’s stomach

More information on Bottle feeding is on MICA - the MasterClass in Childbirth App

Body language

Tip:

Baby; When baby is full look at her hand, if it's closed into a fist she is full (myth or fact?)

Position: Never feed baby lying down as this could cause an ear infection

Hold your baby often even when not feeding so they don’t associate being held with eating only

Wash your hands before feeding your baby or handling the bottle

Clean: Make sure to wash the bottles and Teats with hot water and soap to keep your baby safe from bacteria

Do Not heat bottles in the microwave - the heat isn't evenly distributed

Do not batch make bottles and store in fridge until needed

Each bottle must be made up fresh as you need them

Bin the milk in the bottles if not drank within an hour - never offer for the next feed

Tap water (not bottled or filtered ) that hasn’t been boiled previously as this can change the mineral content

Boil to 70c- enough to kill any bacteria

Follow the formula instructions

Add the powder to the water attach the cap and teat firmly and shake well to fully dissolve the powder

Test the temperature of the milk – shake well. It should feel slightly warm, never hot

Cool the bottle in a bowl of cold water or put under a running tap

Important to dispose of any formula that is not used after feeding

Apgar Scale

What Is the Apgar Score?

The Apgar score is a test given to newborns soon after birth. This test checks a baby's heart rate, muscle tone, and other signs to see if extra medical care or emergency care is needed.

Babies usually get the test twice: 1 minute after birth, and again 5 minutes after they're born. If there are concerns, a baby may get the test again.

What Does It Check?

The Apgar score measures five things to check a baby's health. Each is scored on a scale of 0 to 2, with 2 being the best score:

  1. Appearance (skin color)

  2. Pulse (heart rate)

  3. Grimace response (reflexes)

  4. Activity (muscle tone)

  5. Respiration (breathing rate and effort)

Przydział opieki nad dzieckiem

Skala Apgara


"Jeśli nie wierzysz w cuda, 

to mogłeś zapomnieć, że nim jesteś!"

Nazwa*

Adres e-mail*

Za co odpowiada oksytocyna?

Za co odpowiada progesteron?

Za co odpowiada prolaktyna?

W skali Apgar ocenia się pięć objawów. Który z poniższych NIE jest jednym z tych znaków?

Jedna z Twoich klientek kontaktuje się z Tobą, aby powiedzieć, że jej dziecko ma obecnie 4 dni i wydaje się ospałe. Ile mokrych pieluszek powinno mieć dziecko w ciągu minuty na 24 godziny?

Podczas dalszego przesłuchania odkrywasz, że dziecko z poprzedniego pytania w ogóle nie jadło w ciągu ostatnich 8 godzin. Który z nich stwarza największe ryzyko?

Jaka jest NAJWAŻNIEJSZA rzecz, którą należy zasugerować matce jej 4-dniowego dziecka, jeśli nie jadło przez 8 godzin?

Na czym polega leczenie żółtaczki fizjologicznej oparte na dowodach naukowych?

Masz pytania do swojego Tutora?

Przydział opieki nad dzieckiem


"Karmienie"

Nazwa*

Adres e-mail*

Za co odpowiada oksytocyna?

Za co odpowiada progesteron?

Za co odpowiada prolaktyna?

W skali Apgar ocenia się pięć objawów. Który z poniższych NIE jest jednym z tych znaków?

Jedna z Twoich klientek kontaktuje się z Tobą, aby powiedzieć, że jej dziecko ma obecnie 4 dni i wydaje się ospałe. Ile mokrych pieluszek powinno mieć dziecko w ciągu minuty na 24 godziny?

Podczas dalszego przesłuchania odkrywasz, że dziecko z poprzedniego pytania w ogóle nie jadło w ciągu ostatnich 8 godzin. Który z nich stwarza największe ryzyko?

Przydział opieki nad dzieckiem

Prosto i słodko! ​

Nazwa*

Adres e-mail*

MN - Przydział: 4 Poród

Jakie są oznaki rozpoczęcia porodu?

Opisz kilka wskazówek dotyczących samopomocy, z których mama może skorzystać na wczesnych etapach porodu

Proszę opisać działanie, które pomogłoby rodzicom wiedzieć, kiedy udać się do szpitala?

Przydział opieki nad dziećmi: scenariusze

„Przygotowujemy się na nieoczekiwane”


Kiedy stawiamy się w scenariuszu, który może się wydarzyć, przygotowuje to nasze umysły do „działania”. Z perspektywy czasu jest to wspaniała rzecz, więc gdy mamy do czynienia z wyzwaniami, dobrze jest zachować spokój i być przygotowanym!

Nazwa*

Adres e-mail*

MN - Zadanie: 8 scenariuszy nauczania

Scenariusz 1

Scenariusz 2

Scenariusz 3

Scenariusz 4

Scenariusz 5

Scenariusz 6

Scenariusz 7

Masz pytania do swojego Tutora?

Scenariusz 8

Scenariusz 9

Scenariusz

Zadanie 10

Zadanie 11

Zadanie 12

Zadanie 13

Nazwa*

Adres e-mail*

MN - Przydział: 13

Jakie są objawy depresji przedporodowej i poporodowej?

Co nie jest oznaką infekcji cięcia cesarskiego

Pierwszy dzień w domu z noworodkiem. Jaka byłaby Twoja pierwsza czynność?

Wyjaśnij korzyści płynące ze stosowania skóry do skóry zarówno dla mamy, jak i dziecka

Przydział opieki nad dzieckiem — obserwacja 

"Tak wiele możemy się nauczyć od innych"

Nazwa*

Adres e-mail*

MN - Zadanie: 3

Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?

Co zrobił nauczyciel, co było najskuteczniejsze?

Co zrobił nauczyciel, co było najmniej skuteczne?

Opisz jedno działanie, które Twoim zdaniem zadziałało dobrze

Opisz jedno działanie, które Twoim zdaniem nie wyszło dobrze

Czy poleciłbyś tę klasę klientom?

Opisz członków grupy – wiek, różnice kulturowe, specjalne potrzeby, niepełnosprawność?

Jak skutecznie, Twoim zdaniem, nauczyciel dostosował tematykę zajęć do potrzeb grupy?

Opisz dynamikę grup – jak grupa współdziałała w trakcie trwania kursu?

W jaki sposób obserwacja tych zajęć wpłynęła na ciebie jako nauczyciela na sposób, w jaki będziesz nauczać?

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tego, co uważasz za interesujące w tych zajęciach?

Przydział opieki nad dzieckiem

„Doświadczenie człowieka jest skarbem nauczyciela”

Nazwa*

Adres e-mail*

MN - Zadanie 2: Doświadczenia

Najlepsze informacje zdobywamy od innych. Przeprowadź wywiad z 3 rodzicami na temat ich doświadczeń porodowych

Gdzie przeszłaś poród?

Kiedy poszedłeś do szpitala?

Jaki był szpital?

Opisz, jakie były skurcze

Co było najtrudniejsze podczas porodu?

Jak ciąża zmieniła lub wpłynęła na Twoje relacje z partnerem?

Co zrobiłaś podczas porodu, co pomogło ci sobie poradzić?

Czy uczęszczałaś na zajęcia rodzenia prywatne czy NHS? Czy informacje okazały się przydatne? jeśli nie - dlaczego?

Czy są rzeczy, które wiesz teraz, a które chciałbyś wiedzieć wcześniej?

Czy czułaś wsparcie podczas porodu?

Czy podczas porodu miałaś tę samą położną?

Jakie lęki towarzyszyły Ci w czasie ciąży?

O jakich rzeczach marzyłaś w czasie ciąży?

Na co czekałeś najbardziej?

Jakie aspekty ciąży podobały Ci się najbardziej?

Jeśli masz więcej niż jedno dziecko, czym różniły się ciąże?

Do nauczyciela: Czego nauczyłeś się z tego ćwiczenia?

Masz pytania do swojego nauczyciela?

bottom of page