top of page

Obserwacja zajęć z edukacji rodzenia 

Obserwacja 

"Tak wiele możemy się nauczyć od innych"

Nazwa*

Adres e-mail*

Zadanie: Obserwacje

Co najbardziej podobało Ci się na zajęciach?

Co zrobił nauczyciel, co było najskuteczniejsze?

Co zrobił nauczyciel, co było najmniej skuteczne?

Opisz jedno działanie, które Twoim zdaniem zadziałało dobrze

Opisz jedno działanie, które Twoim zdaniem nie wyszło dobrze

Czy poleciłbyś tę klasę klientom?

Opisz członków grupy – wiek, różnice kulturowe, specjalne potrzeby, niepełnosprawność?

Jak skutecznie, Twoim zdaniem, nauczyciel dostosował tematykę zajęć do potrzeb grupy?

Opisz dynamikę grup – jak grupa współdziałała w trakcie trwania kursu?

W jaki sposób obserwacja tych zajęć wpłynęła na ciebie jako nauczyciela na sposób, w jaki będziesz nauczać?

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące tego, co uważasz za interesujące w tych zajęciach?

Thanks for submitting Assignment 9

bottom of page